CTY TNHH MTV TMDV ĐÀI BẮC

Thông tin chi tiết
CHUYÊN KINH DOANH:
MÁY CẮT XÉN GIẤY,
BẾ HỘP,
ĐÓNG TẬP VƠŒ HỌC SINH,
MÁY CÁN LÁNG UV CỤC BỘ,
MÁY ĐÓNG ĐINH THÙNG CARTON,
MÁY DÁN BAO THƯ.