Ngành nghề: BÁNH, MỨT, KẸO

* BAO BÌ - VẬT LIỆU - Sx thùng giấy carton 3-5-7 lớp - Bế hộp giấy các loại - Cung cấp giấy tấm carton 2 lớp
BÁNH, MỨT, KẸO
BÁNH, MỨT, KẸO
BÁNH, MỨT, KẸO
BÁNH, MỨT, KẸO
BÁNH, MỨT, KẸO
Sản xuất bánh mứt kẹo
BÁNH, MỨT, KẸO - ĐẠI LÝ
Chuyên sản xuất các loại bánh mứt keo mang thương hiệu Hải Hà
BÁNH NGỌT - HIỆU BÁNH NGỌT
Bảo Minh chuyên sản xuất bánh, mứt, kẹo truyền thống
BÁNH, MỨT, KẸO
BÁNH NGỌT - HIỆU BÁNH NGỌT