Ngành nghề: BÊ TÔNG CÁC LOẠI

BÊ TÔNG CÁC LOẠI
BÊ TÔNG CÁC LOẠI
BÊ TÔNG CÁC LOẠI
Sản xuất bê tông đúc sẵn, ép cọc, xử lý nền móng công trình; bê tông thương phẩm; chế tạo, lắp đặt các sản phẩm kết cấu thép;
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
BÊ TÔNG CÁC LOẠI