Ngành nghề: CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG

CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI: - GÓI HÚT ẨM CHO CÁC NGÀNH: Vận tải, container, dược phẩm, chế biến thực phẩm, may mặc, da giầy, điện tử, gỗ, thủ công mỹ nghệ... - Màng bảo vệ cho ngành dược phẩm
Sản phẩm CONTAINER DRYING dùng chống ẩm cho hàng hóa xuất khẩu bằng container
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
Kinh doanh và phân phối thiết bị văn phòng, hàng gia dụng và công nghiệp
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG
CHỐNG ẨM - THIẾT BỊ & HỆ THỐNG