Ngành nghề cùng phần loại:
Ngành nghề: CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP / XI MẠTìm thấy 3 kết quả

  • GIA CÔNG, XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI: ĐỒNG, NILEL, CRÔM, THAU, KẼM, THIẾC, 3 LỚP,...XI MẠ
  • XI MẠ
  • XI MẠ