Ngành nghề: DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN

* BẠC ĐẠN - VÒNG BI NTN Đại lý chính thức duy nhất tại Vietnam * MÁY CÔNG CỤ Máy chấn, cắt thủy lực KRRAS Máy cắt, đột thủy lực Que hàn điện NIKKO Máy cưa đĩa, cưa vòng MEP Các loại đĩa cưa Gia công mài dĩa cưa (grinding) Máy hàn TIG/MIG/PLASMA
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
DÂY CUROA & ĐAI TRUYỀN
* DÂY CUROA . Dây curoa CÔNG NGHIỆP: A, B, C, D, E . Dây Curoa mã lực, giảm tốc: FM, M, K, 3V, 5V, 8V, SPZ, SPA, SPB, SPC . Dây Curoa răng, bản dẹt: H, L, XH, XL, 3VX, 5VX, 3M, 5M, S5M, 8M, S8M, 14M, S14M, AT . Dây Curoa ngũ giác, lục giác, PU . Băng tải cao su, PVC . Bạc đạn công nghiệp, phớt các...