Ngành nghề: ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC & HỘP GIẢM TỐC

Động cơ giảm tốc & Hộp giảm tốc cho Tất cả các ngành công nghiệp :Công nghiệp ô tô, • Thực phẩm, • Thủy sản, • Nước giải khát, •• Xi măng, • Khoáng sản, • Năng lượng, • Chế biến gạo, • Đường, • Cảng biển, • Hóa chất, • Sân bay, • Dệt, • Phân bón, • Xử lý nước, • Bao bì, • Thép & Kim loại màu, • Vận...
* ĐỘNG CƠ ĐIỆN - SẢN XUẤT... Động cơ hạ thế và cao thế cỡ lớn, Động cơ tiết kiệm điện cỡ lớn, Biến tần series 7200MA, Biến tần series 7300CV, Động cơ điều khiển quạt thông gió, Động cơ gia tăng an toàn, Động cơ chống nổ, Động cơ 3 pha, Động cơ bạc trượt, Động cơ cần cẩu, Động cơ thắng, Động cơ 3...
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC & HỘP GIẢM TỐC
ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC & HỘP GIẢM TỐC