Ngành nghề: NƯỚC GIẢI KHÁT

KD NƯỚC GIẢI KHÁT D4/9
CHUYÊN SX NƯỚC UỐNG KHÔNG CỒN VÀ NƯỚC KHOÁNG
CHUYÊN SX NƯỚC UỐNG KHÔNG CỒN VÀ NƯỚC KHOÁNG
NƯỚC GIẢI KHÁT D4/16
KD NƯỚC GIẢI KHÁT
- SX & KD CÁC LOẠI NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VÀ KHÔNG CÓ GAS.
KD NƯỚC GIẢI KHÁT D1/L1/4
CÁC NHÃN HIỆU SẢN PHẨM: - NƯỚC NGỌT FANTA - NƯỚC NGỌT SPRITE - NƯỚC NGỌT CRUSH - NƯỚC NGỌT SAMURAI - NƯỚC NGỌT SCHWEPPES - NƯỚC TINH KHIẾT JOY
-NƯỚC YẾN ĐÓNG LON
KD NƯỚC GIẢI KHÁT