Ngành nghề: NƯỚC GIẢI KHÁT

- NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ - NƯỚC SÂM - CÁC LOẠI NƯỚC TRÁI CÂY - BÁNH PHÚC LỘC THỌ - NƯỚC TINH KHIẾT
CHUYÊN KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC GIẢI KHÁT
KD BIA, NƯỚC NGỌT, NƯỚC KHOÁNG LAVIE D3/10
KD NƯỚC GIẢI KHÁT D3/19
KD BIA, NƯỚC NGỌT, NƯỚC GIẢI KHÁT
ĐẠI LÝ NƯỚC NGỌT.
CHUYÊN SX: - NƯỚC GIẢI KHÁT - THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI Ngành Nghề Bổ Sung: THỰC PHẨM
KD NƯỚC GIẢI KHÁT