Ngành nghề: THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP

- CHUYÊN NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, SX CÁC LOẠI CÂN, CÂN ĐIỆN TỬ - LẮP ĐẶT, NÂNG CẤP, SỮA CHỮA, BẢO TRÌ CÁC LOẠI CÂN, CÂN ĐIỆN TỬ
MÁY DÒ KIM LOẠI; MÁY DÒ TÌM TẠP CHẤT BẰNG TIA X; THIẾT BỊ PHÂN CỠ; CÂN KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG; CÂN ĐIỆN TỬ; MÁY NIỀNG THÙNG; MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG; DÂY CHUYỀN SX ĐỒ HỘP & TÚI THANH TRÙNG; MÀNG CO POF & MÁY BỌC MÀNG CO; RIBBON & MỰC IN DATE; DÂY ĐAI NHỰA PP & MÁY NIỀNG THÙNG; MÁY CẮT THÁI THỰC PHẨM;...
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
Sản xuất và phân phối Thực phẩm các loại
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP
THỰC PHẨM - THIẾT BỊ CHẾ BIẾN, ĐÓNG HỘP