Kết quả tìm kiếm với từ khóa "Glyxince" Tìm thấy 2
  • GLOTADOL, GLOTAMIN C, GLOXIN, CEFACLOR DƯỢC PHẨM

  • * HÓA CHẤT-•Chuyên cung cấp: Hóa chất & phụ gia dùng trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn gia súc, thủy sản.-•Các sản phẩm chính: Gelatine 250 bloom, 125 bloom, Collagen hydrolysate, Acesulfame K, Aspartame, Sorbate, Sorbic acid, Vit-C, Taurine, Glycine, Inositol, Pectin, Formic acid, Sodium bicarbonate, MCP (Mono Calcium Phosphate), CBS (Cocoa…