Tìm thấy 1 kết quả

  • * NGÀNH: NHỰA - THIẾT BỊ MÁY MÓC:- THIẾT BỊ CỬA NHỰA* NGÀNH: KÍNH - THIẾT BỊ SẢN XUẤT & GIA CÔNG:MÁY CÔNG NGHIỆP GIA CÔNG KÍNH - (FUSHAN GLASS MACHINERY)- THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SX KÍNH DÁN AN TOÀN (DÁN 2LỚP...NHIỀU LỚP)- THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÔI KÍNH CƯỜNG LỰC AN TOÀN (TÔI PHẲNG, TÔI UỐN)- THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SX KÍNH HỘP CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT- THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SX GƯƠNG (GƯƠNG MẠ BẠC, GƯƠNG TRÁNG NHÔM)- THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP UỐN KÍNH- THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MÀI KÍNH, CẮT, RỬA, UỐN, KHẮC HOA VĂN TRÊN KÍNH, CHÀ MỜ KÍNH- CUNG CẤP CÁC LOẠI PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN, DỤNG CỤ HẬU CẦN, NGUYÊN VẬT LIỆU CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP SX KÍNH* NGÀNH: CỬA:- CỬA NHỰA* NGÀNH: VẬT LIỆU XÂY DỰNG:KÍNH - THIẾT BỊ & GIA CÔNG