Ba cách mà bạn có thể hưởng lợi từ việc hợp tác với các công ty khác

Ba cách mà bạn có thể hưởng lợi từ việc hợp tác với các công ty khác

Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, hẳn là bạn hiểu được thời gian và băng thông đáng quý như thế nào. Những chu doanh nghiệp nhỏ thành công nhất thường là những người ủy quyền và thuê ngoài khi có thể để tập trung vào những hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, bạn có thể tiến xa hơn bằng cách phát triển các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với các chủ doanh nghiệp khác.Những doanh nghiệp lý tưởng nhất để hợp tác đó chính là những doanh nghiệp có thể bổ dung hoặc hỗi trợ cho ngành nghề dịch vụ mà bạn đang kinh doanh. Kể cả có là đối thủ cạnh tranh của bạn thì khi liên hệ hay hợp tác đều có những lợi ích nhất định, trên thương trường không có ai là kẻ đich và bạn mè mãi mãi.

Dưới đây là 3 cách mà công ty của bạn có thể hưởng lợi từ việc hợp tác với các công ty khác.

  1. Gia tăng danh tiếng

Đây có lẽ là lợi ích rõ ràng nhất khi bạn hợp tác với các công ty khác. Ai cũng biết rằng khi danh tiếng của doanh nghiệp cao hơn thì cũng có thể kéo theo lợi nhuận tăng lên đáng kể. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân nói riêng, việc xây dựng mối quan hệ với những người khác có thể giúp họ quảng bá miễn phí qua các lời giới thiệu.

  1. Trao đổi dịch vụ

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, nhiều chi phí vận hành doanh nghiệp có thể khá nặng nề. Chẳng hạn như in ấn, quảng cáo, phí pháp lý, v.v …Mà với một tập đoàn có quy mô lớn thì chúng chẳng là gì cả, họ có thể dễ dàng chi trả nó không như các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt là cách doanh nghiệp mới thành lập.

  1. Những mối quan hệ và cơ hội trong tương lai

Bạn sẽ không bao giờ biết được ai sẽ thành công rực rỡ trong tương lai(cũng có thể là bạn!).  Tuy nhiên, những doanh nhân đã đạt được một số thành tựu trong quá khứ dễ có khả năng thành công hơn nữa trong tương lai xa hơn so với mặt bằng chung. Hãy xay dựng những mối quan hệ tốt đẹp với họ ngay từ bây giờ để bạn có thể có được một vòng tròn đồng minh hữu ích và mạnh mẽ trong tương lai.

Ba cách mà bạn có thể hưởng lợi từ việc hợp tác với các công ty khác Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, hẳn là bạn hiểu được thời gian và băng thông đáng quý như thế nào. Những chu doanh nghiệp nhỏ thành công nhất thường là những người ủy quyền và thuê ngoài... Xem bài viết