bảng giá dịch vụ - Những Trang Vàng Việt Nam - Yellow Pages Vietnam
Site icon Những Trang Vàng Việt Nam – Yellow Pages Vietnam

bảng giá dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ – Yellow Pages Vietnam

Hiện tại Những Trang Vàng yp.vn đang cung cấp đa dạng quảng cáo đáp ứng cho từng mục tiêu tiếp thị của các doanh nghiệp, cửa hàng. Tại đây bạn có thể lựa chọn những hình thức quảng cáo sau:

  • Banner Trang chủ
  • Banner cố định trên phân loại ngành nghề và kết quả tìm kiếm
  • Banner xuất hiện theo phân loại ngành nghề và tìm kiếm
  • Thứ hạng xuất hiện trên các phân loại ngành nghề và tìm kiếm.
  • Thiết kế Landing page và Website

Tùy vào từng mục tiêu bán hàng, xây dựng thương hiệu khác nhau của đối tác, Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá các gói quảng cáo phù hợp nhất, đảm bảo chiến dịch đạt hiệu quả cao khi triển khai.

[ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Bảng giá quảng cáo”]

Nội dung

Quy cách

Đơn Giá  (VNĐ/tháng)

Đơn giá (VNĐ/năm)

Center banner 1 – Trang chủ 750 x 310 px 6.500.000 65.000.000
Center banner 2 – Trang chủ 360 x 310 px 4.000.000 40.000.000
Footer banner – Trang chủ 1140 x 275 px 11.000.000 110.000.000
Top banner 1 – Trang kết quả tìm kiếm (Chia sẻ luân phiên 02 – Dạng lật banner theo cặp).
-Xuất hiện trong 01 đến 03 ngành nghề đăng ký.
275 x 155 px 5.000.000
– Xuất hiện từ ngành nghề đăng ký thứ 04 trở đi. Trên mỗi nhóm ngành 500.000
Top banner 1 – Trang kết quả tìm kiếm (Chia sẻ luân phiên 02 – Dạng lật banner theo cặp).
-Xuất hiện trong 01 đến 03 ngành nghề đăng ký.
245 x 210 px 4.000.000
– Xuất hiện từ ngành nghề đăng ký thứ 04 trở đi. Trên mỗi nhóm ngành 500.000
Banner – Trang nhóm ngành – Chia sẻ 04 banner dạng cuộn. 250 x 210 px 6.000.000
Big logo + TK website (Khởi tạo) 5.000.000
Big logo + tối đa 40 hình ảnh. 150 x 210 px 3.000.000
Logo + tối đa 40 hình ảnh. 150 x 60 px 2.000.000
Dòng quảng cáo(125 ký tự) 1.500.000
Trang quảng cáo (One page) 1.800.000
Trang QC – Duy trì 600.000
eCatalogue 700.000
Hình ảnh 600.000
Cập nhật hình ảnh (trên web đã có sẵn) 500.000
Cập nhật web căn bản 600.000
Cập nhật web nâng cao 1.500.000
Cập nhật web cao cấp 2.000.000
Quảng cáo 1081 7.200.000

[/ultimate_info_table]

[ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Gói thông tin căn bản” package_sub_heading=”Trang quảng cáo, hình ảnh, bản đồ trong thông tin chi tiết doanh nghiệp” package_price=”2 Tr. đ” package_unit=”Năm” button_font_family=”font_family:|font_call:”][/ultimate_pricing][ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Gói thông tin nâng cao” package_sub_heading=”Trang quảng cáo, hình ảnh, bản đồ, video, âm thanh trong thông tin chi tiết doanh nghiệp” package_price=”3.24 Tr. đ” package_unit=”Năm”][/ultimate_pricing][ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Gói logo 1″ package_sub_heading=”Logo Dòng quảng cáo + tối đa 40 hình ảnh” package_price=”3.2 Tr. đ” package_unit=”Năm”][/ultimate_pricing][ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Gói logo 2″ package_sub_heading=”Big logo dòng quảng cáo + tối đa 40 hình ảnh” package_price=”4.5 Tr. đ” package_unit=”Năm”][/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Center Banner 1″ package_sub_heading=”Vị trí: phần trên bên phải trang chủ – Kích cỡ 645 x 275 px” package_price=”6,5 Tr. đ” package_unit=”Tháng” package_name_font_style=”font-weight:bold;” features_font_family=”font_family:Roboto|font_call:Roboto”][/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Center Banner 2″ package_sub_heading=”Vị trí: phần trên bên trái trang chủ – Kích cỡ 320 x 275 px” package_price=”4 Tr. đ” package_unit=”Tháng”][/ultimate_pricing]
[ultimate_pricing design_style=”design06″ color_scheme=”yellow” package_heading=”Footer Banner” package_sub_heading=”Vị trí: phần cuối trang chủ – Kích cỡ 1140x310px” package_price=”11 Tr. đ” package_unit=”Tháng”][/ultimate_pricing]
Exit mobile version