Site icon Những Trang Vàng Việt Nam – Yellow Pages Vietnam

Bộ xây dựng bổ sung 07 yêu cầu đối với thang máy chung cư

Thang máy là một thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sử dụng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ xây dựng đã có những quy định, quy chuẩn an toàn. Mới đây, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 03/2021/TT-BXD về quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư, trong đó có bổ sung 07 yêu cầu đối với thang máy tại các toà nhà chung cư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/7/2021.

1. Số lượng thang máy tối thiểu ở nhà chung cư

2. Về thang máy phòng cháy chữa cháy

3. Các tính năng an toàn

4. Kiểm định an toàn

Thang máy chung cư phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn QCVN 02:2019/BLĐTBXH, phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng trong các trường hợp sau:

5. Phòng máy

Phòng máy của thang máy chung cư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

6. Bên trong hố thang máy

7. Tiêu chuẩn sử dụng cho người già, người khuyết tật

Thang máy chung cư phải đảm bảo sử dụng cho người già, người khuyết tật sử dụng theo tiêu chuẩn QCVN 10:2014/BXD cụ thể như sau:

Nguồn: cauthangmay.com

Exit mobile version