Các ngân hàng thương mại Tây Ninh cơ cấu lại nợ cho khách hàng

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn như cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi suất cho vay và cho vay mới để phục hồi và phát triển sản xuất.

Để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn như cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi suất cho vay và cho vay mới để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tính đến 31/8/2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 899 khách hàng với tổng dư nợ gốc là 1.999 tỷ đồng và 119 tỷ đồng tiền lãi; trong đó, có 23 doanh nghiệp với tổng dư nợ gốc là 1.686 tỷ đồng và 115 tỷ đồng tiền lãi; cho vay mới với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường.

Đến nay, doanh số cho vay của các tổ chức tính dụng trong tỉnh đạt 31.370 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp vay 22.787 tỷ đồng. Dư nợ cho vay mới đến tháng 8/2021 là 8.277 tỷ đồng với 3.534 khách hàng; trong đó, có 234 doanh nghiệp với dư nợ 5.507 tỷ đồng.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 147.144 khách hàng với tổng dư nợ gốc được cơ cấu là 585 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay đối với người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đến cuối tháng 8/2021 là 901 triệu đồng cho 1 doanh nghiệp với 112 lao động.

Hiện tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng.

Về việc giảm lãi vay đối với dư nợ hiện hữu cho khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đồng thuận trong Hiệp hội Ngân hàng, đến cuối tháng 8/2021, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giảm lãi vay cho 85.100 khách hàng với tổng dư nợ 31.430 tỷ đồng, số tiền lãi được giảm 81 tỷ đồng.

Nguồn vốn này đã giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, từng bước tái sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình kinh tế – xã hội.

Ðể việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ của ngành trên địa bàn được triển khai hiệu quả, đúng quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân và doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng phổ biến đầy đủ chính sách đến tất cả khách hàng, để khách hàng biết và tiếp cận.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh sẽ thường xuyên phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh để trao đổi, nắm bắt thông tin về việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của ngành, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong trong quá trình cho vay, tiếp cận khách hàng.

Nguồn: Bnews.vn

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vay vốn như cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi suất cho vay và cho vay mới để phục hồi và phát triển sản xuất. Để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh… Xem bài viết