acv  CHÂU Á & TRUNG ĐÔNG

adpai_logo

Bạn muốn biết ai là lực lượng chủ đạo trong lãnh vực kinh doanh Niên Giám Điện Thoại tại Châu Á ?
Hiệp hội các nhà xuất bản niên giám điện thoại châu Á (ALSMA) là một tổ chức phi lợi nhuận, gồm các công ty kinh doanh niên giám điện thoại tại Châu Á. Hiệp hội thành lập diễn đàn để các thành viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, thông tin và ý tưởng. Các thành viên gặp nhau thường xuyên để trao đổi các vấn đề trên tinh thần vì lợi ích chung, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn và thực hành cho ngành công nghiệp này.

Tên nước Tên trang web / Ngôn ngữ
Mã số nước
Mã số thành phố
Kingdom of Bahrain - Country Guide - English
973
 
In2yellowpages Bangladesh's B2B Directory - English
880
Chittagong: 31; Dhaka (Dacca): 2; Khulna: 41
Chinapages B2B resource Directory - English
86
Beijing (Peking): 10; Conghua (Canton): 20; Fuzhou: 591; Shanghai: 21
Hong Kong Yellow Pages
YPChina.net - Chinese B2B Directory - English
852
Hong Kong: 5; Kowloon: 3
Japan Yellowpages    
Korea Infogate    
Indiacom Yellow Pages
91
Bombay: 22; Calcutta: 33; Madras: 44; New Delhi: 11
PT Infomedia Nusantara - Indonesian Yellow Pages - English
62
Jakarta: 21
Iran Online Yellow Pages
98
Isfahan: 31; Tabriz: 41; Tehran: 21
AME Info
964
Baghdad: 1; Basra: 40; Kerbela: 32; Kirkuk: 50; Mousil: 60; Najaf:33
Golden Pages - Israel Yellow Pages - Hebrew, English
972
Haifa: 4; Jerusalem: 2; Tel Aviv: 3
Yellow Pages of Jordan Jordan Telecom - White Pages
962
Amman: 6; Karak: 3
NTT Directory Services Co.
81
Kyoto: 75; Tokyo: 3; Yokohama: 45
State of Kuwait - Country Guide - English
965
 
PagesJaunes White and Yellow Pages - French, English
961
Beirut: 1
Telekom White & Yellow Pages - English
60
Ipoh: 5; Kuala Lumpur: 3
Maldives Yellow Pages
960
 
IMEX (Myanmar) Co., Ltd    
AME Info ~ Oman Country Guide - English
968
 
Jamal's Yellow Pages of Pakistan - English
92
Karachi: 21; Lahore: 42
E-Yellow Pages
63
Bacolod: 34; Cebu: 32; Davao: 82; Iloilo: 33; Manila: 2
AME Info - Qatar Country Guide - English
974
 
Eniro Russian Yellow Pages - Russian & English
7
Moscow: 095; St. Petersburg: 812
AME Info - Kingdom of Saudi Arabia Country Guide - English
966
Jeddah: 2; Makkah (Mecca) 2; Riyadh: 1
Singapore - Online White & Yellow Pages Directory - English
65
 
Lonely Planet Travel Guide - South Korea - English
82
Kwangju: 62; Pusan: 51; Seoul: 2; Taegu: 53
Thailand Yellow Pages - Thai, English
66
Bangkok 2
Turkey Yellow Pages - Turkish & English
90
Ankara: 312; Istanbul (European): 212; Istanbul (Asian): 216
UAE Search Directory - English
971
Abu Dhabi: 2; Ajman: 6; Al Ain: 3; Fujairah: 70; Khawanji: 58
Cty CP Niên Giám Điện Thoại & Trang Vàng 2 - Việt Nam
Vietnam Telephone Directory & Yellow Pages 2 Joint Stock Co.
84
- Ho Chi Minh City: 8
AME Info - Republic of Yemen Country Guide - English
967
Sana'a: 2; Zabid: 3