CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thông tin chi tiết
Công ty CP Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Việt Nam sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Bảo hộ lao động: Quần áo, giầy, mũ, áo phao, áo phản quảng, kính, khẩu trang, mặt nạ, dây leo cao, các thiết bị phòng cháy chữa cháy…Công nghiệp thiết bị.