CTY CP SX & XNK VIỆT PHÚC

Thông tin chi tiết
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm chuyên dụng cho Khách sạn - Resort - Du thuyền - Hàng Không - Du lịch - Nhà hàng.