Thông tin chi tiết
* NHỰA - BAO BÌ
SX các loại bao bì nhựa theo yêu cầu:
o HDPE, LDPE, PP
o Màng, màng phủ nông ngư nghiệp
o Túi dán keo, ép cầu vai
o Túi đựng rác: dạng túi, dạng cuộn
o In trên bao bì theo yêu cầu
o Mái che mặt cạo cao su, túi ươm cây..., ống nước PE

* BAO BÌ - VẬT LIỆU
SX các loại bao bì nhựa theo yêu cầu:
o HDPE, LDPE, PP
o Màng, màng phủ nông ngư nghiệp
o Túi dán keo, ép cầu vai
o Túi đựng rác: dạng túi, dạng cuộn
o In trên bao bì theo yêu cầu
Mái che mặt cạo cao su, túi ươm cây..., ống nước PE
CATALOG CTY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG
CATALOGUE CTY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG