CTY TNHH SUDA

CTY TNHH SUDA
Thông tin chi tiết
- Tên công ty: Công ty TNHH SUDA
- Phân loại: Quảng cáo - Đại lý và tư vấn
- Website: www.suda.com.vn. Email: max@suda.com.vn
- Sản phẩm: thiết kế các mặt hàng khuyến mãi, sản phẩm khuyến mãi với thiết kế OEM, POP, POSM ...
- Tel: (028) 5410 7569
- Add: 192 Ha Huy Tap St, Nam Thien 3 Quarter, Tan Phong Ward, District 7, HCMC, Vietnam