CTY TNHH SX TMDV DÂN ĐẠT

Thông tin chi tiết
* ỐNG ĐÀN HỒI
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÁC LOẠI KHỚP NỐI MỀM, ỐNG CHỐNG RUNG,
ỐNG BÙ TRỪ GIÃN NỞ NHIỆT, VAN VÀ CÁC PHỤ KIỆN

* VAN CÔNG NGHIỆP
Sản xuất kinh doanh các loại khớp nối mềm inox sus 304, 316, 321. Ống bù trừ giãn nở nhiệt