CTY TNHH XNK AN THÀNH ĐẠT

Thông tin chi tiết
* NƯỚC - THIẾT BỊ...
Nhà phân phối chính thức các loại van công nghiệp GERMANY - ITALY - JAPAN - KOREA - TAIWAN - MALAYSIA

* VAN CÔNG NGHIỆP
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC LOẠI VAN CÔNG NGHIỆP GERMANY - ITALY - JAPAN - KOREA - TAIWAN - MALAYSIA

* MÁY BƠM
SỬ DỤNG DÒNG ĐIỆN 150V - 250V DÙNG ĐƯỢC CHO MÁY PHÁT ĐIỆN.
Bơm Lưỡng Cư, Bơm Hỏa Tiễn

Ngành Nghề Bổ Sung:
NƯỚC - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC