Thêm kết quả...

Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Yp.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ, đơn vị, tên đăng nhập, mật khẩu. Đây là các thông tin mà Yp.vn cần doanh nghiệp (thành viên) cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ quảng cáo và để Yp.vn liên hệ xác nhận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Yp.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Yp.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–           Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

–           Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Yp.vn;

–           Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

–           Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

–           Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Yp.vn.

–           Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Yp.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin  của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Yp.vn.

Vị trí quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Những Trang Vàng Việt Nam

Địa chỉ: 809 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6645858

Tổng Đài: (024) 1081

Email: [email protected]

Phương tiện và công cụ

–           Thành viên có thể yêu cầu Yp.vn chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi.

–           Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Yp.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Yp.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : [email protected]

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

–           Thông tin cá nhân của thành viên trên Yp.vn được Yp.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Yp.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

–           Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

–           Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Yp.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

–           Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Yp.vn.

Ban quản lý Yp.vn yêu cầu các doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng dịch vụ phải cung cấp, đầy đủ thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Ban quản lý Yp.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác