Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỉ

Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 200 tỉ

 

ha noi

TTO – Để được giảm 30% số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay, theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019.

Trong khi chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và xin ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định thi hành nghị quyết.

Điều kiện để được giảm 30% số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay, dự thảo nghị định nhấn mạnh doanh nghiệp phải có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng. Đồng thời, tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, chuyển đổi loại hình kinh doanh, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản trong năm 2020 và 2021 thì không áp dụng điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.

Căn cứ tổng doanh thu năm 2019 và dự kiến tổng doanh thu của năm 2021, doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý.

Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay, số thuế nộp thiếu hoặc nộp thừa của số thuế tạm nộp các quý so với số phải nộp theo quyết toán năm.

Qua thanh tra, kiểm toán, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế hoặc số thuế phải nộp năm 2021 lớn hơn số thuế đã kê khai thì doanh nghiệp sẽ phải nộp đủ tiền thuế nộp thiếu, bị tính tiền chậm nộp và bị xử phạt hành chính.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết chính sách này được áp dụng thì ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 2.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng việc giảm thuế nói trên sẽ hỗ trợ những doanh nghiệp thực sự bị khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cùng với giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, từ ngày 1-10 đến hết năm nay, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các ngành vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, đại lý du lịch… sẽ được giảm 30% thuế giá trị gia tăng. Ước tính ngân sách sẽ giảm thu 5.000 tỉ đồng.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, những đối tượng này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác phải nộp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và 4 của năm nay, không phân biệt địa bàn, hình thức, phương pháp khai nộp thuế. Dự kiến số thu ngân sách sẽ giảm 8.800 tỉ đồng.

“Đây là một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch COVID-19, đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cuối tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và thông qua các giải pháp nói trên với tổng mức hỗ trợ khoảng 21.300 tỉ đồng, địa bàn, hình thức, phương pháp khai nộp thuế. Dự kiến số thu ngân sách sẽ giảm 8.800 tỉ đồng.

Đây là một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch COVID-19 được Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và cuối tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và thông qua các giải pháp nói trên với tổng mức hỗ trợ khoảng 21.300 tỉ đồng.

L.THANH- Tuổi trẻ

23/09/2021 / by Chưa phân loại
Comments

Comments are closed here.