Hà Nội khởi động việc phục hồi thúc đẩy kinh tế từ ngày 15/9

Xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn Thành phố để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên; Khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các “vùng xanh”, “vùng vàng” và tiến tới trên toàn địa bàn Thành phố từ ngày 15/9/2021.

Ngày 6/9, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Công điện nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và bám sát ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 05/9/2021; các Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 và số 1316/CĐ-BYT ngày 04/9/2021 của Bộ Y tế; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố và yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung tăng tốc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Mục tiêuTrước ngày 15/9/2021 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 để Thành phố vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế tại Quyết định số 3989/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 (về việc ban hành tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Nguyên tắc thực hiện:

Phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”.

Xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn Thành phố để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được phân giao của Bộ Y tế.

Căn cứ vào số đối tượng xét nghiệm, tiêm vắc xin trên địa bàn, tăng cường tối đa các điểm lấy mẫu, điểm tiêm và lực lượng lấy mẫu, tăng cường tiêm ngoài giờ, vào buổi tối để đảm bảo hoàn thành tiến độ của Thành phố.

Củng cố các “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là “chiến sỹ” là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị theo sự chỉ đạo thống nhất của Sở Chỉ huy Thành phố.

Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân hưởng ứng, người dân ủng hộ và người dân cùng làm; cụ thể làm cho người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

Tạo điều kiện tối đa cho người dân đảm bảo các sinh hoạt hàng ngày đảm bảo an sinh xã hội và nhu cầu thiết yếu khác. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế tại các “vùng xanh”, “vùng vàng” và tiến tới trên toàn địa bàn Thành phố từ ngày 15/9/2021.

Người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện và báo cáo ngay Chủ tịch UBND Thành phố, người đứng đầu Sở Chỉ huy Thành phố khi có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

3. Phương pháp triển khai

3.1. Về xét nghiệm:

– Huy động các lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách rất nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các “vùng đỏ”, “vùng vàng” và mở rộng “vùng xanh” trong khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

– Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021, xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn Thành phố theo nguyên tắc:

Tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao: Lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần.

Tại khu vực có nguy cơ cao: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần.

Tại các khu vực khác: Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.

Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát nhân viên y tế và áp dụng các phương pháp xét nghiệm RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp.

Tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã, phường, thị trấn.

– Sau ngày 12/9/2021: Tiếp tục lấy mẫu để giám sát, đánh giá nguy cơ.

3.2. Về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19

– Tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả theo quy định cho tất cả các trường hợp trong diện được tiêm vắc xin phòng Covid-19 hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn theo Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất”.

– Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được phân giao của Bộ Y tế; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định; đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

– Tổ chức nhiều điểm tiêm; đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể, như tại phường, xã, tổ dân phố, thôn, khu phố. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng. Ưu tiên tiêm tại chỗ, tiêm cuốn chiếu, tiêm dứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính.

3.3. Về thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và lộ trình tạo điều kiện dần phục hồi kinh tế:

Tại các khu vực nguy cơ cao: Tiếp tục thực hiện nghiêm, dứt khoát việc giãn cách xã hội; phải thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời và không buông lỏng quản lý hoạt động phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội, không để tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”; kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà “ai ở đâu, ở đó”. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch.

Tại các khu vực có nguy cơ thấp: Duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa bàn kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế – xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại các xã, phường, thị trấn.

3.4. Về củng cố hệ thống “pháo đài” phòng chống dịch ở cấp phường, xã, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội:

– Thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”.

– Bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

– Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và ngay khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời.

– Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn.

– Tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện

Sở Chỉ huy các cấp tập trung chỉ đạo củng cố hoạt động các “pháo đài” phòng, chống dịch là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, đảm bảo bộ máy, quy chế hoạt động, trực 24/24/7, có đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh và sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người dân trên địa bàn; kịp thời, thường xuyên giao ban, báo cáo Sở Chỉ huy Thành phố.

4.1. Sở Y tế

– Khẩn trương ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm diện rộng phát hiện SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố.

– Chịu trách nhiệm hướng dẫn về công tác chuyên môn, điều phối giữa các địa bàn, điều phối lực lượng y tế đảm bảo phục vụ đầy đủ tại các điểm xét nghiệm và tiêm chủng trên địa bàn Thành phố.

– Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở y tế trên địa bàn, tổ chức triển khai Công điện này đảm bảo hoàn thành theo tiến độ của Thành phố.

– Huy động tối đa nhân lực ngành Y tế trên địa bàn Thành phố, bao gồm cả các bệnh viện trực thuộc các Bộ ngành, bệnh viện tuyến Trung ương, các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn Thành phố.

4.2. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã

– Xây dựng và thực hiện Kế hoạch để “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ” theo mục tiêu, nguyên tắc đề ra trong Công điện này.

– Đảm bảo từng xã, phường, thị trấn được củng cố thành “pháo đài” phòng chống dịch vững chắc trong thời gian ngắn nhất, kiểm soát tốt dịch bệnh để phục hồi và thúc đẩy kinh tế.

– Chịu trách nhiệm về việc rà soát, huy động và tổ chức xét nghiệm và tiêm vắc xin cho toàn bộ đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

– Chịu trách nhiệm đầy đủ nguồn lực và tổ chức điều phối các lực lượng chức năng và đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương (hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tình nguyện viên…) theo yêu cầu của Sở Y tế để tổ chức thực hiện công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các khu vực triển khai; đảm bảo công tác an ninh trật tự, giãn cách phòng chống dịch… tại các điểm xét nghiệm và tiêm chủng.

4.3. Sở Thông tin và Truyền thông

– Phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

– Phối hợp Công an Thành phố xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình dịch bệnh;

– Tổ chức vận hành hiệu quả Tổng đài 1022 tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị và phản ánh, tư vấn liên quan trong công tác phòng, chống dịch theo khung thời gian 24/7 và chuyển các cơ quan đơn vị kịp thời xử lý.

4.4. Công an Thành phố

– Hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa phục vụ các đối tượng được phép hoạt động trên địa bàn, đảm bảo các hoạt động kinh doanh, sản xuất, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, lưu thông hàng hóa. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

– Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về quản lý di biến động linh hoạt, hợp lý, không gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ giãn cách theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố.

– Phối hợp các lực lượng khác trong việc huy động người dân tham gia xét nghiệm và tiêm chủng và chỉ đạo lực lượng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm xét nghiệm và tiêm chủng.

4.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì và phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch phục hồi và thúc đẩy kinh tế bám sát theo tiến độ khống chế dịch bệnh trên từng địa bàn của Thành phố.

4.5. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị xã hội

– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội; huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội; là đầu mối chủ trì và điều phối các hoạt động an sinh xã hội theo chủ trương của Thành phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn; công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị của người dân; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội; chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

– Chỉ đạo các lực lượng tại cơ sở cùng phối hợp với lực lượng y tế và các lực lượng khác để hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng trên địa bàn.

4.6. Thành Đoàn Hà Nội

Chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp triển khai hỗ trợ, giám sát việc xét nghiệm tiêm chủng tại địa bàn dân cư bao gồm hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn và giúp người dân có thể tự lấy mẫu theo hướng dẫn của ngành y tế; bảo đảm giãn cách; giám sát tập trung đông người.

5. Công tác báo cáo tiến độ triển khai

UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Công điện này, gửi báo cáo UBND Thành phố qua Sở Y tế (12h và 18h hàng ngày).

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; đề nghị cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn Thành phố và Nhân dân nghiêm túc thực hiện nội dung Công điện này.

Nguồn: moit.gov.vn

Xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn Thành phố để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; Hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên; Khởi động ngay việc phục hồi và thúc đẩy kinh tế... Xem bài viết