Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng 10 tháng lên tới 10,4%

Tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đạt 2.433 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 10,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020.

Trong tổng dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 989 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 12,4%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.444 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 9,1%.

Về huy động vốn, tính đến hết tháng 10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP ước tính đạt 4.175 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 8,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong đó, tiền gửi đạt 3.803 nghìn tỷ đồng , tăng 0,8% và tăng 8,8%; phát hành giấy tờ có giá đạt 372 nghìn tỷ đồng, tăng 2% và tăng 4,2%.

Tình hình thực hiện lãi suất: Lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1 – 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,5 – 4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4 – 6,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5-7%/năm. Lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 5,5 – 7,5%/năm đối với ngắn hạn; 7,5 – 8,5%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm.

Thực hiện chỉ đạo và định hướng điều hành của NHNN, TCTD trên địa bàn TP Hà Nội tập trung vào việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các TCTD đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: NHNN Chi nhánh Hà Nội đã chỉ đạo các TCTD tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các văn bản của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND TP Hà Nội.

Tiếp tục triển khai các chính sách, biện pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định, xem xét cho khách hàng vay mới, vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; giảm phí các dịch vụ thanh toán để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, các TCTD trên địa bàn TP đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 68,5 nghìn khách hàng với dư nợ 76,5 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 215,4 nghìn khách hàng với dư nợ 380,1 nghìn tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1/2020 đến nay đạt 1.854 nghìn tỷ đồng đối với hơn 112,8 nghìn lượt khách hàng.

Các TCTD tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến hết tháng 10, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay.

Nguồn: kinhtedothi.vn

Tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đạt 2.433 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 10,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong tổng dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 989 nghìn tỷ đồng, tăng… Xem bài viết