Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu được giảm
30% tiền thuê đất năm 2021

 

TTO – Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi doanh nghiệp về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định số 27 của Thủ tướng.

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021
Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

So với năm 2020, đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm nay rất rộng và mức giảm cũng tăng gấp đôi.

Cụ thể đối tượng được giảm tiền thuê đất gồm các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong khi năm 2020 để được giảm tiền thuê đất, doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động từ 15 ngày trở lên và có gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chính điều kiện này khiến cho nhiều doanh nghiệp năm ngoái dù có tạm ngưng hoạt động nhưng không được hưởng ưu đãi vì không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên năm nay cơ quan thuế đã bỏ quy định này. Doanh nghiệp chỉ cần bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là đã được giảm tiền thuê đất.

Ngoài ra, ngay cả doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật thì vẫn được hưởng ưu đãi này.

Tuy nhiên doanh nghiệp phải làm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu gửi kèm bản sao quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó cơ quan thuế sẽ có trả lời cho doanh nghiệp trong vòng 30 ngày.

Nguồn: tuổi trẻ

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM bắt đầu được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021   TTO - Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi doanh nghiệp về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định số 27... Xem bài viết