Lần đầu tiên doanh nghiệp giải thể nhiều hơn số thành lập mới

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 85.500, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh nghiệp giải thể là 90.300, tăng hơn 15%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 9 cả nước có gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới và 3.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm lần lượt hơn 32% và 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh có thời hạn là 2.240 và doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 2.509, giảm gần 32% và gần 39% so với cùng kỳ 2020. Đồng thời, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục là 606, giảm hơn 65%.

la-n-da-u-tie-n-so-doanh-nghie-4792-1889

Ảnh: Tổng cục Thống kê.

9 tháng vừa qua, cả nước có 85.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 32.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, lần lượt tăng gần 14% và giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, cả nước có 117.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm gần 12% so với cùng kỳ 2020. Theo đó, bình quân một tháng Việt Nam có 13.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45.100 và số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 32.400, tăng gần 18% và hơn 17% so với cùng kỳ 2020. Doanh nghiệp hoàn thất thủ tục rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng vừa qua là 90.300, tăng hơn 15%. Như vậy trung bình mỗi tháng có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và lần đầu tiên số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn hơn số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Báo cáo của Tổng cục thống kê còn cho thấy số doanh nghiệp giải thể chủ yếu tập trung ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng và tập trung chủ yếu trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy; công nghiệp chế biến chế tạo và xây dựng.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 85.500, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh nghiệp giải thể là 90.300, tăng hơn 15%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có hơn 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Báo cáo của Tổng cục Thống kê… Xem bài viết