1630
Tập đoàn An Phát Holdings
Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay An Phát Holdings là một trong những Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á.

Lĩnh vực hoạt động:

Sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio

Bao bì
Nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất

Nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa

Cơ khí chính xác và khuôn mẫu

Bất động sản công nghiệp

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI