1
Tỉnh thành : BẾN TRE
Điện thoại: 02753822181
Người đại diện: Nguyễn Chí Đông
Mã số thuế: 1301090760
Ngành nghề chính: Hoạt động của công đoàn
Ngày cấp: 13/04/2020
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của công đoàn