3
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0919784318
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Lợi
Mã số thuế: 1702192992
Ngày cấp: 09/04/2020
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN GIỒNG RIỀNG – BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG