1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH ĐẠI
Mã số thuế: 1501102692
Ngành nghề chính: Hoạt động quốc phòng
Ngày cấp: 01/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VŨNG LIÊM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quốc phòng