1
Tỉnh thành : CÀ MAU
Điện thoại: 0913890310
Người đại diện: HỒ VIỆT LẮM
Mã số thuế: 2001310657
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 05/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG BẠC LIÊU – CÀ MAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Quảng cáo