1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Điện thoại: 02203847916
Người đại diện: Nguyễn Hoài Long
Mã số thuế: 0801320410
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
Ngày cấp: 01/04/2020
BAN QLDA ĐẦU TƯ XD TỈNH HẢI DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành