1
Tỉnh thành : Thành phố Lào Cai / LÀO CAI
Điện thoại: 02143768008
Người đại diện: CAO VĂN THUẤN
Mã số thuế: 5300759654
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành