1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Phạm Hồng Phương
Mã số thuế: 0100100079-090
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 1 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện