1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Người đại diện: Đặng Hữu Phúc
Mã số thuế: 4001200778
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN – QUỸ ĐẤT HUYỆN DUY XUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp