1
Điện thoại: 02733846255
Người đại diện: Đoàn Minh Thảo
Mã số thuế: 1201603521
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác