1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02439716355
Người đại diện: ĐẶNG ĐỨC ANH
Mã số thuế: 0108625737
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VẮC XIN ROTAVIN – PATH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)