1
Điện thoại: 0334260221
Người đại diện: Đinh Huy Hiệu
Mã số thuế: 2700889116
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày cấp: 05/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

Danh mục ngành nghề:

  • Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan