1
Tỉnh thành : BÌNH THUẬN
Điện thoại: 0985919373
Người đại diện: THÍCH ẤN CHÁNH
Mã số thuế: 3401185402
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
Ngày cấp: 27/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO THỊ XÃ LA GI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức tôn giáo