1
Điện thoại: 02973883755
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH LỤC
Mã số thuế: 1702160020
Ngành nghề chính: Bảo hiểm xã hội
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bảo hiểm xã hội