1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Điện thoại: 0912348396
Người đại diện: Đinh Văn Thành
Mã số thuế: 4601039023-003
Ngành nghề chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
BỆNH VIỆN TNH VIỆT YÊN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động