956
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: (0236)3937224
BỘ TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN 3
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI