1501
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : QUẢNG NGÃI
Điện thoại: (0255)3972773
BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ & XD THỦY SẢN QUẢNG NGÃI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI