1028
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37360293
BQL KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM
THỰC HIỆN QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH NHÀ NƯỚC TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO;

\\\ Giờ làm việc: 07:30 – 16:30

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI