692
Ngành nghề : DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
Tỉnh thành : CÀ MAU
Điện thoại: (0290)3889780
BƯU ĐIỆN H.PHÚ TÂN
CHUYỂN TIỀN NHANH, CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN TỬ, CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM, CHUYỂN NHẬN CÁC VẬT PHẨM. DỊCH VỤ ĐIỆN HOA. LẮP ĐẶT & THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN THOẠI, MẠNG INTERNET
  • BƯU CHÍNH – DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI