1
Điện thoại: 0613822045
Người đại diện: Nguyễn Thành Nhân
Mã số thuế: 3603606043
Ngành nghề chính: Bưu chính
Ngày cấp: 06/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA – BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI

Danh mục ngành nghề:

  • Bưu chính
  • Đại lý, môi giới, đấu giá