279
Ngành nghề : DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: (0292)3815666
BƯU ĐIỆN TP. CẦN THƠ
CHUYỂN TIỀN NHANH, CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN TỬ, CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHẨM, CHUYỂN & NHẬN CÁC VẬT PHẨM. DỊCH VỤ ĐIỆN HOA. LẮP ĐẶT, THIẾT KẾ MẠNH ĐIỆN THOẠI, MẠNG INTERNET…
  • BƯU CHÍNH – DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI